VVFG Fotowedstrijd (2016)

enknabijwageningseberg_m-hofstee

winner-trophy

Winnaar 2016

Wageningse enk op de flank van de stuwwal de Wageningse Berg

Foto van: Marte Hofsteenge

De foto is genomen vanaf een flat in Wageningen met uitzicht op de enk

De Wageningse enk, gelegen op de flank van de stuwwal de Wageningse Berg, is een interessante locatie in meerdere opzichten. In de voorlaatste ijstijd, het Saalien (circa 200.000 tot 125.000 jaar geleden), rukte het landijs op door de huidige Gelderse vallei en vormde de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Op de flanken van de stuwwallen vormden zich gordels van helling- en smeltwaterafzettingen. Aan  het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 125.000 tot 10.000 jaar geleden) ontstonden hier dekzandglooiingen als gevolg van omvangrijke zandverstuivingen. Middeleeuwse boeren legden al akkers aan onderaan de hellingen van de stuwwal en gebruikten de nog lagere delen in de Gelderse Vallei als wei- en hooiland. Tussen de akkers en natte graslanden in werden de woonplaatsen opgericht.

De foto van Marte Hofsteenge werd zeer gewaardeerd door de deelnemers van het VVFG Symposium ‘Fysische Geografie op de Kaart’ op 25 november 2016.

De eerste fotowedstrijd van de VVFG resulteerde in een prachtige variatie aan foto’s,  van duinen op Texel tot verdronken bossen langs de Lek.

In 2017 zal de fotowedstrijd continueren met ook ruimte voor foto’s die zijn gemaakt in het buitenland.

Bij de VVFG fotowedstrijd gaat het om landschappelijke en aardkundige fenomenen en processen, die op een originele manier worden getoond. De VVFG wil ertoe bijdragen dat aardwetenschappers en studenten hun veldobservaties met elkaar delen en dat de fysische geografie meer onder de aandacht komt bij het brede publiek.

Advertentie