29-11-2018 VVFG Cafe Almer Bolman “Droogte van 2018”

Het laatste VVFG Café van het jaar vond plaats in Wageningen, ditmaal in samenwerking met Studievereniging Pyrus. Op 29 november kwam Almer Bolman van het Waterschap Vallei en Veluwe vertellen over de afgelopen extreem droge zomer. Dat het warm geweest is en dat er weinig water is, is wel bekend. Maar hoe past het waterschap zich daarop aan en hoe beleven zij zo’n warme zomer?

Almer vertelt dat hij eigenlijk hoopte op een relatief rustige zomer. De winter van 2017/2018 was namelijk erg nat en hij verwachtte daarom weinig problemen tijdens de zomer. Zoals ook te zien is in de grafiek was er tot en met mei weinig verandering te zien in de grafiek. Daarna werd het écht zomer en kelderde het waterpeil drastisch.

Verandering van het grondwater door het jaar heen. (Munisense)

Tijdens de zomer probeert het Waterschap het water zo hoog mogelijk in het stroomgebied te houden. Maar de grote rivieren hebben ook genoeg water nodig voor de scheepvaart. Op sommige plaatsen zorgt dit voor andere onverwachte problemen. Zo kan een zeldzame waterplant niet goed tegen grote doorstroom van water waardoor het Waterschap moet kiezen tussen ecologische waarden of scheepvaart.

Ondanks de problemen die zich voordoen ziet Almer ook de positieve kant in van afgelopen zomer. “Je ziet hele interessante dingen gebeuren als je in zo’n ramp zit.” Aan de hand van verschillende satellietbeelden laat hij zien dat in tijden van droogte je goed kan zien waar het water blijft staan. Zo probeert hij te achterhalen waar er gestuwde afzettingen zitten. Hierachter blijft het water hoog in het stroomgebied staan. Wellicht kan er dan met die kennis water beter vastgehouden worden tijdens een volgende droogte. In de toekomst zullen instanties en overheden grensontkennend moeten samenwerken om meer veerkracht te krijgen en beter bestand te zijn tegen komende droogtes of natte periodes.

Advertentie