22-03-2018 VVFG Café “Aardbevingen in Nederland”

Donderdag 22 maart zal het VVFG-café over aardbevingen in Nederland nogmaals plaatsvinden. De afgelopen keer is deze namelijk slechts enkele dagen van te voren aangekondigd, waardoor men niet goed in de gelegenheid werd gesteld deel te nemen. Dit was jammer, aangezien het een hele interessante en actuele lezing was.

“Aardbevingen, Nederland was er tot een aantal decennia geleden weinig mee bekend. Ja, uiteraard was er de zware aardbeving in 1992 bij Roermond. Sinds een aantal jaar is ‘aardbeving’ en ‘Nederland’ direct verbonden met de woorden ‘gaswinning’ en ‘Groningen’. Geoloog Bernd Andeweg (Vrije Universiteit Amsterdam) staat stil bij zowel de natuurlijke als de door mensen veroorzaakte seismiciteit in Nederland, benoemt oorzaken en gevolgen. Hij zal niet alleen ingaan op de geologische achtergronden en gevolgen, maar ook op de situatie waarin bewoners van gebieden waar gas wordt gewonnen in terecht zijn gekomen. Daarbij gaat hij in op een paar cases en de recente rapporten die in opdracht van de NAM schade door aardbeving proberen weg te wuiven. Een probleem met veel aardwetenschappelijke, maar ook allerlei andere maatschappelijke kanten.”

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 22 maart om 16:00 bij de Vrije Universiteit te Amsterdam (De Boelelaan 1081, W&N Gebouw, Collegezaal F-123). U hoeft zich niet van te voren op te geven.

Advertentie