Auteursarchief: vvfg

Beek de Beerze krijgt haar natuurlijke loop terug

Het gekanaliseerde beekje de Beerze heeft in sommige trajecten haar kronkelende loop teruggekregen en zo ontstaat er weer een dynamisch water- en ecosysteem. Dit werd duidelijk tijdens het veldbezoek van de Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG) op vrijdag 25 september 2020. Samen met Ron Schippers van het Waterschap de Dommel bezochten we nabij Boxtel enkele beektrajecten van de Beerze met verschillende karakteristieken om een indruk te krijgen van de effecten van de beekherstelmaatregelen. De steilranden in de buitenbochten van de beek en de zandige afzettingen in de binnenbochten (pointbars) duiden op toegenomen erosie en sedimentatie. Dit zal vooral plaatsvinden in de winter en het voorjaar wanneer de hoogste afvoeren plaatsvinden. Vooral waar nieuwe meanders zijn aangelegd in het erosiegevoelige dekzand is de meanderwerking duidelijk waarneembaar. Meer stroomopwaarts in het bos- en heidegebied van de Kampina bezochten we een nog relatief natuurlijke, oorspronkelijke loop van de Beerze. De beek lag hier tijdens het veldbezoek half droog en er liggen her en der aangebrachte keien in de bedding maar de kronkelende loop is evident. De mens heeft een belangrijke invloed gehad op de fysieke kenmerken van de Beerze en ook de waterkwaliteit. De natuur heeft ook haar invloed. Zo zien we in het bosgebied vele omgevallen bomen in en langs de bedding van de beek. De veelal forse bomen vormen een obstakel voor het aanstromende water en dit stimuleert de vorming en uitbouw van meanders.

Advertentie

VVFG-excursie beekherstelproject de Beerze

Op vrijdagmiddag 25 september 2020 organiseert de VVFG een wandelexcursie langs de beek de Beerze bij Boxtel, aan de rand van natuurgebied de Kampina. Ron Schippers van  Waterschap de Dommel zal uitleg geven over de herstelmaatregelen die zijn genomen in en langs de beek en de veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. De excursie zal beginnen om 14:00 uur aan de Scheepdonkseweg  in Boxtel bij het bruggetje over de Beerze en duurt tot 17:00. (Scheepdonkseweg inrijden vanuit de oostelijk gelegen Kempenseweg). Er is parkeergelegenheid bij het startpunt. De locatie is prima (met de NS fiets) bereikbaar vanaf station Boxtel (ca. 10 min). Deelnemers kunnen eventueel worden opgehaald bij het station. Aanmelden voor de VVFG-excursie kan via vakvereniging.fg@gmail.com.

VVFG Symposium 2019 – “Nederland in 2100”

Op vrijdag 29 november is op de Vrije Universiteit, te Amsterdam het jaarlijkse VVFG symposium met als onderwerp Nederland in 2100. Met interessante verhalen over de veranderingen in de bodem, water en landschap, beloofd het een zeer interessante middag te worden voor BWA’ers. Tevens is er een workshop waarin een eigen ontwerp gemaakt wordt van Nederland in 2100 en waarmee men een prijs kan winnen.
De ontvangst is vanaf 12:30 en het symposium is gratis voor studenten, €5 voor VVFG-leden en €15 voor niet-leden. Aanmelden kan door te mailen naar vakvereniging.fg@gmail.com.

Voorjaar 2020: VVFG-Excursie Marker Wadden

In het voorjaar van 2020 zal de VVFG een excursie organiseren naar de eilanden van de Marker Wadden. Onze aandacht gaat uit naar de landschappelijke en ecologische dynamiek van het gebied. De Marker Wadden vormen het grootste natuurontwikkelingsproject van ons land en maken samen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen deel uit van het Nationaal Park Nieuw Land. Meer informatie volgt t.z.t.

VVFG Symposium 2018

Het is weer tijd voor het jaarlijkse symposium van de VVFG! Dit jaar hebben we een vijftal leuke sprekers geregeld die ons vanalles gaan vertellen over ons Waddengebied. Het symposium vindt dit jaar plaats op de Universiteit van Amsterdam. Voor meer informatie bekijk de onderstaande poster. 

VVFG Fotowedstrijd

Beste Fysisch Geografen!

Net als twee jaar geleden houdt de VVFG wederom een fotowedstrijd. Het thema is hetzelfde als die van het symposium afgelopen herfst, namelijk Veen! De mooiste inzendingen zullen op tournee gaan door Nederland. Voor meer informatie over de fotowedstrijd bekijk de onderstaande poster en hopelijk kunnen we binnenkort jouw inzending verwachten.

VVFG Fotowedstrijd Veen 2018 (1)

22-03-2018 VVFG Café “Aardbevingen in Nederland”

Donderdag 22 maart zal het VVFG-café over aardbevingen in Nederland nogmaals plaatsvinden. De afgelopen keer is deze namelijk slechts enkele dagen van te voren aangekondigd, waardoor men niet goed in de gelegenheid werd gesteld deel te nemen. Dit was jammer, aangezien het een hele interessante en actuele lezing was.

“Aardbevingen, Nederland was er tot een aantal decennia geleden weinig mee bekend. Ja, uiteraard was er de zware aardbeving in 1992 bij Roermond. Sinds een aantal jaar is ‘aardbeving’ en ‘Nederland’ direct verbonden met de woorden ‘gaswinning’ en ‘Groningen’. Geoloog Bernd Andeweg (Vrije Universiteit Amsterdam) staat stil bij zowel de natuurlijke als de door mensen veroorzaakte seismiciteit in Nederland, benoemt oorzaken en gevolgen. Hij zal niet alleen ingaan op de geologische achtergronden en gevolgen, maar ook op de situatie waarin bewoners van gebieden waar gas wordt gewonnen in terecht zijn gekomen. Daarbij gaat hij in op een paar cases en de recente rapporten die in opdracht van de NAM schade door aardbeving proberen weg te wuiven. Een probleem met veel aardwetenschappelijke, maar ook allerlei andere maatschappelijke kanten.”

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 22 maart om 16:00 bij de Vrije Universiteit te Amsterdam (De Boelelaan 1081, W&N Gebouw, Collegezaal F-123). U hoeft zich niet van te voren op te geven.

Excursies Saeftinghe en Zwerfsteneneiland

20171025_165921

Bij deze even kort verslagen van de twee VVFG-excursies van de afgelopen weken. In Saeftinghe hebben we onder begeleiding van een excursieleider van het bezoekerscentrum een tocht gemaakt van dik drie uur door het Verdronken land. We hebben daar veel opgestoken over de interessante ontstaansgeschiedenis van het gebied. Zo kwam naar voren dat het gebied mede ontstaan is doordat het waarschijnlijk ter bescherming van Antwerpen tegen de Spanjaarden in de tachtiger jarige oorlog blank is gezet. Daarnaast was duidelijk te zien dat de hoge delen in het gebied inmiddels zo ver zijn opgeslibd dat op basis van vegetatie het onderscheid tussen de hoge wallen en de lagere kommen niet goed meer waarneembaar was.

20171014_170635

De excursieleider gaf aan dat de laatste jaren de sedimentatie sterk was toegenomen en zandiger was doordat de stroming in de Westerschelde door baggerwerkzaamheden was toegenomen. Al met al een mooie interessante tocht waar ook diverse internationale studenten uit Amsterdam aan hebben deelgenomen.

20171014_170656

Afgelopen week waren we onder leiding van Kim Cohen, Wim Hoek en Eldert Advokaat op het Zwerfsteneneiland in Maarn. Kim en Wim hebben ons op hun bekende geanimeerde wijze de geschiedenis van het gebied toegelicht en daarmee ook de herkomst van de zwerfstenen. Maar dat niet alleen, ook de geomorfologische geschiedenis kwam ruim aan bod, met onder meer de discussie of nu wel in Nederland sprake is van “kame-delta’s ” of toch niet? Vervolgens heeft Eldert ons de verscheidenheid aan zwerfstenen met hun bijzondere kenmerken laten zien. Het was een goed en gezellig opfriscollege waarmee ook deze excursie zeer geslaagd was.

Ook een keer deelnemen? Dat kan bijvoorbeeld al aanstaande vrijdag op ons jaarlijks VVFG symposium over Veen (-oxidatie), deze keer te Wageningen. Een actueel thema dat door vier deskundigen vanuit verschillende disciplines nader wordt belicht. Klik voor meer informatie hier. Je bent van harte welkom!

03.11.2017 VVFG Symposium 2017: Veen Doorgrond!

De Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG) nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse symposium met als thema “Veen Doorgrond” op vrijdag 3 november te Wageningen.

Op dit symposium zal vanuit een fysisch geografisch perspectief worden ingegaan op verschillende vraagstukken waarbij veen en veenoxidatie centraal staat.

Eerst komt de veensamenstelling en de invloed van ven op het klimaat aan bod, na de pauze hebben we het over de problemen en toekomst van het veen. We hebben hiervoor een viertal inspirerende sprekers met verschillende achtergronden uitgenodigd!

Schermafbeelding 2017-10-18 om 21.50.01.png

Schermafbeelding 2017-10-18 om 21.50.31.png

Schermafbeelding 2017-10-18 om 21.52.11.png

Aanmelden kan door een mail te sturen naar vakvereniging.fg@gmail.com o.v.v. Symposium 2017.  Geef daarbij graag aan of je (student)lid bent of niet.

Schermafbeelding 2017-10-18 om 21.47.52.png