Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit (VU) biedt twee bacheloropleidingen aan waar fysische geografie een belangrijke rol in speelt: Aardwetenschappen en Aarde en Economie. Daarnaast zijn er een drietal masteropleiding: Earth Sciences, Hydrology en de Environment and Resource Management. Ook heeft de VU een specialisatie Geoarcheologie, welke onderdeel is van de bacheloropleiding aardwetenschappen. De master Earth Sciences heeft drie verschillende specialisaties: Solid Earth, Earth Surface Processes, Climate and Records en Earth Sciences and Economics. Natuurlijk speelt fysische geografie op de achtergrond een rol in al deze specialisaties, maar in de specialisatie Earth Surface Processes, Climate and Records behoort fysische geografie tot de kern van de opleiding. De bacheloropleiding Aarde en Economie combineert aardwetenschappelijke en sociaaleconomische factoren in een opleiding. Fysische geografie speelt een belangrijke rol in deze opleiding als achtergrondkennis die essentieel is om ingewikkelde multidisciplinaire vraagstukken op te lossen. De opleiding is in zekere zin vergelijkbaar met de opleiding Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel deze opleiding meer de nadruk op duurzaamheid legt en breder (interdisciplinair) is, aangezien naast economische en aardwetenschappelijke vakken ook ecologie, chemie, rechten, politicologie, planologie en kunstmatige intelligentie een belangrijke rol spelen.

Alle aardwetenschappelijke opleidingen aan de VU vallen onder het Departement der Aardwetenschappen welke onderdeel is van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Het Departement der Aardwetenschappen bestaat uit twee onderzoeksclusters: Earth and Climate en Geology and Geochemistry. Binnen de onderzoekscluster Earth and Climate speelt fysisch geografische kennis een belangrijke rol in het onderzoek naar de verandering en evolutie van landschap waar ook ter wereld. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar natuurlijke veranderingen, maar ook naar de invloed van de mens (antropogene invloed) op onze natuurlijke leefomgeving. De onderzoekcluster Geology and Geochemistry focust daarentegen meer op interne en chemische processen.

Advertentie